ค้นหาข้อมูลใน Blog

Wednesday, April 21, 2010

ประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธรวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553

สถานที่ ณ สวนสาธารณพญาแถน และ เขตเทศบาลเมืองยโสธรกำหนดการจัดงาน

วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2553
เวลา 09.00 - 24.00 น. - มหกรรมอาหาร และมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP

วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
เวลา 14.00 น. - ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ณ กองอำนวยการ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
เวลา 16.00 น. - ประกวดและโชว์บั้งไฟสวยงามตามแนวถนนแจ้งสนิท จากหน้าศาลจังหวัดยโสธร ถึงตรงข้ามหน้าธนาคารออมสิน
เวลา 19.30 - 22.00 น. - ประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ประจำปี 2552 ณ กองอำนวยการ - ประกวดกองเชียร์ ตามแนวแจ้งสนิท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2553
เวลา 07.00 น. - รถบั้งไฟสวยงามเตรียมพร้อมตามจุดที่กำหนดก่อนเริ่มขบวนแห่
เวลา 08.00 น. - ขบวนแห่ถ้วยรางวัลการประกวดและการแข่งขันประเภทต่างๆ จากสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร ไปยังกองอำนวยการจัดงาน ถนนแจ้งสนิท หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร คณะกรรมการเจ้าหน้าที่เตรียมพิธีเปิด
เวลา 09.00 น. - ประธานในพิธีเปิดงานเดินทางมาถึงกองอำนวยการจัดงาน - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาพฤกษ์ - ประธานในพิธีเปิดงานขึ้นบนเวทีกองอำนวยการ - ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี จากนั้น ประธานในพิธีไปที่แท่นรับคำกล่าวรายงาน - ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี - ประธานในพิธีกล่าวปิดและลั่นฆ้องชัยเปิดงาน จำนวน 3 ครั้ง - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ - เจ้าหน้าที่จุดพลุเสียงและบั้งไฟตะไล
เวลา 09.20 น. - ขบวนแห่มเหศักดิ์ ขบวนศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ และขบวนอื่นๆ เคลื่อนขบวนผ่านหน้ากองอำนวยการ (ประธานร่วมชมตามอัธยาศัย)
เวลา 12.00 น. - ประธานร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการจัดงานและแขกจากประเทศญี่ปุ่น
เวลา 18.00 น. - เตรียมเข้าสู่บรรยากาศงานพาแลงแลกเปลี่นศิลปวัฒนธรรม ระหว่างไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม และลาว
- คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้รับเชิญพร้อมกันที่บริเวณจัดงานพาแลง
เวลา 19.00 น. - ประธานในพิธีงานพาแลง เดินทางมาถึงบริเวณจัดงานพาแลง
เวลา 19.15 น. - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน - พิธีกรเชิญประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2553
- นายยกเทศมนตรีเมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และลาว กล่าวแสดงความรู้สึก
- ร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดง
เวลา 22.00 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรมงานพาแลง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2553
เวลา 06.00 น. - คณะบั้งไฟประเภทต่างๆ รายงานตัวต่อคณะกรรมการ ณ เต็นท์ตรวจสอบบั้งไฟ
เวลา 08.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร จุดบั้งไฟเสี่ยงทาย และบั้งไฟปฐมฤกษ์ - เริ่มแข่งขันบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูงตามสูจิบัตร
เวลา 15.30 น. - เตรียมพิธีมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ บั้งไฟสวยงามขบวนแห่บั้งไฟโบราณ การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซีและการประกวดกองเชียร์
เวลา 16.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงกองอำนวยการจุบั้งไฟ - พิธีกรเชิญประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันบั้งไฟประเภทต่างๆ - ประธานในพิธี และผู้มีดกียรติถ่านภาพร่วมกับคณะบั้งไฟและคณะอื่นๆที่ได้รับรางวัล

- เสร็จพิธี และกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2553

-----สอบถามรายละเอียดTAT Call Center 1672ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770 0 4524 3770, 0 4525 0714 0 4525 0714

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews