ค้นหาข้อมูลใน Blog

Monday, January 17, 2011

ภาพยนตร์ สารคดี "แข่งบั้งไฟ (2006)"


ภาพยนตร์สารคดี "แข่งบั้งไฟ (2006)"

ผลิต อุรุพงศ์ รักษาสัตย์


สารคดีที่ใช้ภาพเล่าเรื่องว่าด้วยการแข่งบั้งไฟในจังหวัดเชียงราย ของผู้กำกับที่ซื่อสัตย์ในการเล่าเรื่องของชีวิตชนบทอย่างเหนียวแน่น อย่างอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ แม้จะเป็นเพียงภาพของเทศกาลแข่งบั้งไฟของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเอาภาพมาเรียงต่อกันตั้งแต่เริ่มเทศกาลจนจบงาน แต่ทั้งหมดนี้กลับสร้างความรู้สึกได้อย่างน่าประหลาดใจ


ภาพยนตร์ สั้นเรื่อง 'แข่งบั้งไฟ' รับรางวัลรัตน์ เปสตันยี (ชนะเลิศสำหรับบุคคลทั่วไป) และรางวัลดุ๊ก (สารคดี) ประกาศ นียบัตรชมเชย จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 11 ปี 2550


The Rocket (19 minute, DV, colour, 2007)

- R.D. Pestonji Aword, 11th Thai short film and video festival

- 37th international film festival Rotterdam

- 17th St.George Bank Brisbane international film festival


สามารถดูเพิ่มเติมได้จากสื่อของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ซึ่งเป็นหนังสือพร้อม DVD ชุด "ภาพยนตร์ชาติพันธุ์" (2550): โครงการที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาพื้นที่เพื่อการก้าวข้ามพรมแดนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่คนละด้านของกำแพง สิ่งเหล่านี้มิได้อยู่ในเนื้อหาของภาพยนตร์ แต่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ด้วย การข้ามพรมแดนมิได้มุ่งหวังที่จะขจัดความแตกต่างหรือความขัดแย้งให้หมดสิ้นไป แต่เป็นการสร้างความรู้ ความงอกงามทางสติปัญญา และความละเอียดอ่อนของการรับรู้ เพื่อแสวงหาคำตอบของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม ใน DVD ประกอบด้วยหนัง 4 เรื่อง คือ 1. เมื่อทะเลเคลื่อนไหวในเรา CASE_Documentary 2. เมืองกระโดด Time-Lapse City 3. แข่งบั้งไฟ Rocket Competition และ 4. Extinct กาลครั้งหนึ่งก่อนสิ้นชาติ


More: เกี่ยวกับ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNakUwTVRBMU13PT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHhNQzB4TkE9PQ


No comments:

Post a Comment

Total Pageviews