ค้นหาข้อมูลใน Blog

Saturday, January 15, 2011

ภาพยนตร์วีซีดี "เพลงรักบุญบั้งไฟ"

ภาพยนตร์ “เพลงรักบุญบั้งไฟ”
ผู้ผลิตงาน ป.ฉลาดน้อย
ปี 2548

ป. ฉลาดน้อยผลิตผลงานภาพยนตร์ ชุด "เพลงรักบุญบั้งไฟ" เผยแพร่ในรูปแบบของวีซีดี เพื่อสืบสานบุญประเพณีตามฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ให้ยืนยาว และผู้มั่นในจิตวิญญาณของคนอีสาน โดยมี เฉลิมพล มาลาคำ ร่วมแสดง

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews