ค้นหาข้อมูลใน Blog

Friday, September 17, 2010

ปฏิทินงานบุญบั้งไฟปี 2552 [2009 Bun Bangfai Calendar]

ปฏิทินงานบุญบั้งไฟปี 2552 (2009 Rocket Festival Calendar)

14 -15 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟ วัดนาจิก ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
14-15 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟบ้านหนองโน ต.หนองโน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
12-14 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
12-14 มิถุนายน 2552 ประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
11-22 มิถุนายน บุญบั้งไฟ ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
6-7 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟ ตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
6-7 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี
6-8 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
5 - 8 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
4-10 มิถุนายน 2552 บุญบั้งไฟเทศบาลตำบลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (7 วันแห่ 8-10 วันจุด)
29 -30 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟอำเภอโคกเจริญ จ. ลพบุรี
29 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟประจำปี บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
23-31 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
23 - 24 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟ ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
23-24 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
23 - 24 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
23-24 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น
16-18 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟโบราณ บ้านเปือย ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
16-17 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟ อ.รัตนบุรี จ.ศรีสะเกษ
16-17 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟตะไลล้าน ตำบลกุดหว้า อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
15-16 พฤษภาคม 2552 ประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
11-12 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟ อบต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
10-17 พฤษภาคม 2552 งานประเพณียิงฟ้าขอฝน อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
10-11 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
9-10 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟตำบลหนองขอน บ้านดอนชี ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
9-10 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟบ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9 พฤษภาคม 2552 ประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟ ตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
8-14 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟเดือน 6 สมโภชน์องค์พระธาตุหล้าหนอง จังหวัดหนองคาย
8-10 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟบ้านด่าน อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร
8-10 May 2009. Yasothon Bun Bangfai Rocket Festival
8-9 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟล้านตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
7-9 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
7-8 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟอบต.ไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
7 - 8 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟต.ดอนคา ลานตากข้าวแยกบ้านดอนคา-บ้านตีนเป็ด ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
6 - 11 พฤษภาคม 2552 งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
6-11 พฤษภาคม 2552 ประเพณีบุญบั้งไฟแสนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ
6 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟประจำปี บ้านส่องนางใย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
1-3 พฤษภาคม 2552 ประเพณีบุญบั้งไฟและของดีบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย
1-3 พฤษภาคม 2552 งานบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน จ.สกลนคร
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟเทศบาลตำบลบ้านแฮด กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
1 พฤษภาคม 2552 บุญบั้งไฟประจำปีบ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
24 - 26 เมษายน 2009 บุญบั้งไฟประเทศลาว Ban Lingxan Rocket Festival 2009
9-10 เมษายน 2552 ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews