ค้นหาข้อมูลใน Blog

Friday, September 17, 2010

ปฏิทินงานบุญบั้งไฟ 2553 [2010 Bun Bangfai Calendar ]

26 -28 เมษายน 2553 งานสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ – งานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

26 เมษายน 2553 บุญบั้งไฟเทศบาลตำบลบงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

26-29 เมษายน 2553 บุญบั้งไฟล้านบ้านธาตุ จ.อุดรธานี Banthat World Rocket Festival องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลอำเภอเพ็ญ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ร่วมกับบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และทีมงาน Le Musiq จัดงาน "เทศกาลบ้านธาตุ บั้งไฟโลก บั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล" ขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุและวัดศรีเจริญโพนบก อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศกาลปิดท้ายโครงการ “อุดรฯ โลก” ที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเทศกาล

29 - 30 เมษายน 2553 บุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30 เมษายน 2553 บุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

1-2 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ บ้านหนองแจง ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

5-9 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ อ.เมือง จ.ยโสธร

8 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ วัดโภคาราม ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

8-9 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

8-9 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ อ.คอนตาล จ.มุกดาหาร

11-13 พฤษภาคม 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ สนามกีฬากลาง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โทร 0 4379 1100 ในวันเวลาราชการ

12 - 13 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ กิ่งอ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

14-15 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

15 - 16 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟตะไลล้าน อ.กุดหว้า จ.กาฬสินธุ์

15 - 16 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

15-16 พฤษภาคม 2553 งานประเพณี "2 ฝั่งบั้งไฟล้าน ประจำปี 2553" โดยชาวบ้านสามหมอ และบ้านโนนทัน อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น ร่วทกับชาวบ้านตำบลศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

15 - 18 พฤษภาคม 2553 ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย

19 - 20 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ ณ วัดบ้านลานกระบือ หมู่ที่ 6 ต. ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

22 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

22 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟเทศบาลคำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

22-23 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ ต. ภูเขาทอง อ. สุคิริน จ.นราธิวาส

22 -23 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟอำเภอแม่เปิน ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

22-23 พฤษภาคม 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร

22-23 พฤษภาคม 2553งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นวัน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลหนองโก โทร. 0 4325 1826 ในวันเวลาราชการ

22-23 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย

22-24 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ วัดมัฌชิมาวาส บ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

24-25 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

25 เมษายน 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาสีนวล ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร

25 พฤษภาคม 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองสรวง ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร

26 - 27 มิถุนายน 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอบึงโขงหลง อ.เมือง จ.หนองคาย

27-28 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟไชยบุรี เทศบาลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 7 อ.เมือง จ.หนองคาย

28- 29 พฤษภาคม 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวัน/สถานที่จัดงาน :ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร/หน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เทศบาลตำบลพนมไพร 043 – 591221 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ

28-29 พฤษภาคม 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านดอนกลอง ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร

29 -31 พฤษภาคม 2553 ประเพณี บุญบั้งไฟ เทศบาลตำนลแวงน่าง จ.มหาสารคาม

29-30 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟ อบต.โคกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

30 พฤษภาคม 2553 บุญบั้งไฟบ้านดอนยาว ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1 – 3 มิถุนายน 2552 งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ดวัน/สถานที่จัดงาน : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์ และเกาะหนองแดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์ 043 – 587114 ในวันและเวลาราชการ

2 - 6 มิถุนายน 2553 งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดวัน/สถานที่จัดงาน : ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวเซียง และหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ 043 – 581221 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ ในงานประกอบด้วยการกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟประเภทต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

4 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟ ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

4- 5 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

4-5 มิถุนายน 2553 ณ บ้านบึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

5-6 มิถุนายน 2553 งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2553 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู

11 - 12 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

12-13 มิถุนายน 2553 ประเพณีบุญบั้งไฟ บวชควายจ่า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

12 - 13 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟล้าน วัดบ้านผำใหญ่ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

12 - 13 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟล้าน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

12-14 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟ ต.ซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

14-15 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟ หมู่บ้านห้วยแคนและบ้านโนคูณ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

19 มิถุนายน 2553 งานบุญบั้งไฟเทศบาลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

19 มิถุนายน 2553 งานบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

19-20 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟบ้านปากน้ำ ต.บุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี (ทำทุก 3 ปี)

19-21 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟล้านบ้านโพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

19-22 มิถุนายน 2553 ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ณ เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง

25 -26 มิถุนายน 2553 บุญบั้งไฟ บ้านบ่อ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

10 -11 กรกฎาคม 2553 บุญบั้งไฟ ณ เขื่อนระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews