ค้นหาข้อมูลใน Blog

Friday, January 14, 2011

เพลง "เซิ้งบ้องไฟ" ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

เพลง "เซิ้งบ้องไฟ"
ขับร้อง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
อัลบั้ม สาระวันรำวง
3.35 นาที

โอ่................................................................
(ลำ) มาล่ะเด้อสาวหล่า สายอำภาน้องของพี่ น้องของพี่ เอาล่ะเด้อ ฮ่านนี้ มาฟังพี่สิลำเซิ้ง
(เซิ้ง) โอ้เฮาโอ้ เฮาโอ้ เฮาโอ(ๆ) สาวคนโก้เจ้าสิไปไส(ๆ) ไปเซิ้งบ้องไฟก็ที่ยโสธร (ๆ) บ้องไฟไผสะมางามชวนมอง (ๆ) บ้องไฟตาดทองเขาก็ยังแห่มา (ๆ)

พอเดือนหกเขาก็มีงานใหญ่ งานบุญบั้งไฟก็ที่ยโสธร เห็นงามงอนมารำฟ้อนประกวด มารำอวดเพื่อชิงรางวัล บ้องไฟนั้นตำบลบ้านสิงห์ บ้องสวยจริงนั่นบ้องหนองคู บ้องสวยหรูบ้านนาสีนวล ขอเชิญชวนชมบ้องหนองหิน มาทั่วถิ่นชื่อเสียงโด่งดัง สนุกกันจังในงานวันนี้ มีดนตรีคณะไวพจน์ ตามกำหนดมากหน้าหลายนาย เชิญหญิงชายภาคใต้ภาคกลาง หากว่าไผว่าง ๆ เชิญที่ยโสธร ไปดูเขาฟ้อนงานเซิ้งบั้งไฟ โอ่....

(เซิ้ง) โอ้เฮาโอ้ เฮาโอ้ สาวเอย (ๆ) ไผบ่เคยไปบุญบั้งไฟ (ๆ) เชิญท่านไปก็ที่ยโสธร(ๆ)

ฟังเพลง http://www.youtube.com/watch?v=lchl1lG80Tk

(* หมายเหตุ: เพลงนี้ภายหลังมีการใช้ชื่อเพลงเป็น "เซิ้งบั้งไฟ" ถ้าใครทราบข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อปีใด แจ้งเข้ามาเป็นวิทยาทาน จักขอบคุณยิ่ง)

-----------------------------------------------------------------------

ต่อมาได้มีการนำท่อนหนึ่งในเนื้อเพลงมา remix เป็นจังหวะแด๊นซ์ ในชุดลูกทุ่งชูปเปอร์แด๊นซ์ ชื่อเพลง "บั้งไฟ 2005" ร้องโดย พรเทพ เพชรตลาดพลู วางแผง ธันวาคม 2547

(เซิ้ง) โอ้เฮาโอ้ เฮาโอ้ เฮาโอ(ๆ) สาวคนโก้เจ้าสิไปไส(ๆ) ไปเซิ้งบ้องไฟก็ที่ยโสธร (ๆ) บ้องไฟไสสิมางามชวนมอง (ๆ) บ้องไฟตาดทองเขาก็ยังแห่มา (ๆ)

---------------------------------

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเนื้อเพลงนี้

ข้อมูลจาก แวง พลังวรรณ (2545) ในหนังสืออีสานคดีชุด "ลูกทุ่งอีสาน". กรุงเทพฯ: บริษัทเรือนปัญญา. หน้า 248

เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์และที่มาของเพลงที่ยังไม่ชัดเจน ในสมัยหนึ่งมีความเข้าใจว่าเจ้าของเพลงนี้คือ จิ๋ว พิจิตร ซึ่งไม่มีพื้นเพเป็นชาวอีสาน ต่อมาจึงรับรู้กันว่าเป็นผลงานของ ประสิทธิ์ นครพนม (แต่กระนั้นก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตุว่าอาจจะเป็นของประสิทธิ์หนึ่งที่เป็นนักดนตรีประจำวงดนตรีลูกทุ่งอีสาน หรือมีการแต่งร่วมกันก็ได้ แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลชัดเจน)

จากการที่เพลงนี้มีการใช้คำว่า "บ้อง" แทนคำว่า "บั้ง" สะท้อนให้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่า การเดินทางของเพลงนี้กว่าจะได้รับการบันทึกเสียงได้ผ่านมือของครูเพลงหลายคน และนี่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความไขว้เขวเรื่องกรรมสิทธิ์
-----------------------------------------------
หมายเหตุ2: อย่างไรก็ดี จากข้อมูลการจดลิขสิทธิ์เพลงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง คือบริษัท โรส โดยจดลิขสิทธิ์เนื้อเพลง ภายใต้ชื่อ "จิ๋ว พิจิตร"เป็นผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง
-----------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews