ค้นหาข้อมูลใน Blog

Friday, January 14, 2011

เพลง "บั้งไฟ" ร็อคสะเดิด

เพลง "บั้งไฟ"
ศิลปิน ร็อคสะเดิด
อัลบั้ม ร็อคสะเดิด 2 หนุ่มหนองฮี
วางแผง?

ขึ้นกะเอาลงตม บั้งไฟบ่ขึ้นกะเอาลงตม ขึ้นกะเอาลงตมบั้งไฟ บ่ขึ้นกะเอาลงตม
โอเฮาโอ เฮาโอเฮาโอ..
โอมนะโม พุทโธ เป็นเถ้า..มาสิเว้าเรื่องบุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟคนแห่คนแหน พญาแถนเป็นผู้เฮ็ดก่อน
เฮ็ดก่อนน้องห่างสากลรวมไพร่พลเสนา อำมาตย์
ขีดตาฟาดเดือนหกพอดี คนฮ่วมมี เสี่ยวแห่ผ้าแดง
เพื่อเฮ็ดแข่งเอาสาวนงคราญชื่อสมงาม อ้ายคำยอดว่า
ไผก๋าส่าเมืองฟ้าเมืองดนขอบกระโปรงผ้าแดงเพิ่นอยู่
ใต้หลวงซู นาดีนาคน้ำเมืองบ้านด่านกะอยากมาเบิ่ง
เบิ่งสาวงามนางไอ่อ้าว เบิ่งสาวงามนางไอ่
อ้าว เบิ่งสาวงามนางไอ่
เซียงแถนกะมาภังคีกะมา ผาแดงกะมา.
ขึ้นกะเอาลงตมบั้งไฟบ่ขึ้นกะเอาลงตม
ขึ้นกะเอาลงตมบั้งไฟบ่ขึ้นกะเอาลงตม
โอเฮาโอ เฮาโอเฮาโอ..
ขอเหล้าเด็ดของเจ้าจักโอ่ ขอเหล้าโทกับเจ้าจักไห
คั่นเป็นกะได้ขอเบียร์จักลัง โอเฮาโอ เฮาโอเฮาโอ..
สาวบ้านใด๋นั่งอยู่ใต้ฮม ได้ยินเลาจ่มว่าอยากมีผัว..
โอเฮาโอ เฮาโอเฮาโอ..สาวบ้านใด๋เสื้อลายเสื่อแหล่อยากไปแว
เชาเฮือนเชาชานหล่าสาวงามต้อนรับอ้ายแนสิให้อีแม่มาขอมื้อแลง.
เบิ่งสาวงามนางไอ่อ้าว เบิ่งสาวงามนางไอ่อ้าว เบิ่งสาวงามนางไอ่
บั้งไฟก็งาม ผู้สาวก็งามเป็นตาอยากเบิ่ง
โอเฮาโอ เฮาโอเฮาโอ..
สาวบ้านใด๋นั่งอยู่ใต้ฮม..ได้ยินเลาจ่มว่าอยากมีผัว..
โอเฮาโอ เฮาโอเฮาโอ..สาวบ้านใด๋เสื้อลายเสื่อแหล่
อยากไปแว เชาเฮือนเชาชานหล่าสาวงามต้อนรับอ้ายแน
สิให้อีแม่มาขอมื้อแลง.เบิ่งสาวงามนางไอ่
อ้าว เบิ่งสาวงามนางไอ่ อ้าว เบิ่งสาวงามนางไอ่
เซียงแถนกะมาภังคีกะมา ผาแดงกะมา

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews